Auteur: alquiny

Andere bestanden / Different files

Die Spleenmap geeft aldoor fouten bij het uploaden.

Deze map staat er volgens mij goed op.

Dit zijn alle andere bestanden die bij de posts van Fred zaten.

The map of Spleenfiles keeps causing errors.

This map is to my knowledge OK.

These are the files Fred uploaded with his posts.

https://1drv.ms/u/s!Akk0FNb94XCVy3dNNxIEoiP-5wtf?e=AJbHkP

Nieuw adres voor de bestanden

Fred had zijn bestanden in Stack staan.

Stack stopt met het account dat hij had (was gratis).
Ik heb voor mijn platenmaatschappijtje een betaalde stack. Daar gaan we op verder.

Ik ben nu alles van Fred’s cloud naar mijn pc aan het kopiëren en dan zal ik alles weer uploaden naar de mijne. Betekent wel dat de links in zijn posts niet meer werken.
Mail me ff dan krijg van mij de juiste link.

New adress for the files

Fred’s files were in Stack

They are terminating the free accounts. I wil continue on a paid account on stack of mine.

I’m copying all his files to my pc and will upload them later to my stack-account. Links in the posts will not work anymore. If you need one you can mail me for the right link afterwards.

Fred een jaar geleden gestorven (Fred died a year ago)

(English below) Het blijft een triest gegeven, maar het is de werkelijkheid.

band in 2009

Ik heb nog maar beperkt zicht op zijn enorme collectie digitale muziekbestanden. Toch wil ik dit blog niet teloor laten gaan, dus om deze dag het begin van de rest van het blog te maken, heb ik een bestandje gemaakt met muziek waarvan ik niet kan ontdekken dat Fred die al had gepost.

De Cylinders. Een Nederlands bandje waarover ik niet veel kan ontdekken. Op Discogs het volgende:

De Cylinders

Vocals: Jolanda Markus
Guitar: Vincent Verbeek, René Demets
Keyboards: Kees Ronday
Bass: Rudd Nagel
Drums: Christan Muiser

First concert: 22 October 1977: Paradiso, Amsterdam supporting Split Enz.

Het Parool meldde hernieuwde interesse in 2009.

English

It is sad but true.

I still have little insight in Fred’s immense digital archive of music. But the blog has to go on. On this special day I wil make a restart of this blog. I selected some files of music, that to my knowledge Fred hasn’t posted yet.

De Cylinders were a dutch band.I could only find some info on Discogs.
And a newspaper reported a short revival of interest in 2009.

files

https://fredheadset.stackstorage.com/s/R7gIVrCrOidR03nj

Primary inventory has been done.


I have had Fred’s harddisks and NASses for several months now.

I have put all musicfiles from those disks to the largest one and removed all doubles, triples and quadruples. Afterwards I categorised them alfabetically for artists and chronological for releases and concerts.

Now I have to sort out which files he uploaded to his blog and which not yet. Then I will upload something ones in a while. It is 4Tb of musicfiles in total, so the blog wil stay live for quite a bit.

Eerste inventarisatie is klaar

Inmiddels heb ik enkele maanden Fred’s harde schijven en NASsen in huis.

Ik heb van al die schijven de muziek samengevoegd op de grootste schijf en alle dubbelingen (drie-, viervoudig soms) er uitgehaald en alles alfabetisch qua artiesten en chronologisch qua releases en concertopnamen gerangschikt.

Nu moet ik gaan uitvogelen, wat Fred al heeft gezet op zijn blog en wat nog niet. Daarna zal ik bij tijd en wijle wat uploaden. Het is totaal zo’n 4Tb aan muziekbestanden, dus het blog hoeft niet stil te vallen.

Fred’s digital archives

Yesterday I didn’t just get acces to this blog, but also to Fred’s digital archives. Much he didn’t post on his blog yet, but I don’t know what deals he made with befriended bands and musicians. I’ll try to sort that out and if something can be posted, you’ll find it here.

I do post in English, just like Fred did, but is anyone reading this whom doesn’t understand Dutch? Please react then, because otherwise I’ll only post in Dutch in the near future.

Fred’s digitale archief

Gisteren niet alleen toegang gekregen tot de beheerskant van dit blog, maar ook tot Fred’s digitale archief. Veel materiaal dat hij hier niet heeft gepost, maar ik weet ook nog niet hoe dat gaat met rechten of afspraken. Hij heeft ook veel materiaal van bands en artiesten die hij persoonlijk kende namelijk. Ik dat proberen uit te vogelen en als er wat gepost kan worden, zie je het hier verschijnen.

Fred’s platen en apparatuur